Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co mówi prawo o nielegalnym posługiwaniu się utworami? Masz możliwość teraz poznać zasady kodeksów prawa.

 1. O piractwie:
 2. Art. 278.
  §1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  §2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
  Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553

  Art. 116.
  §1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom
  rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci
  opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  lat 2.
  §2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu
  osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat
  §3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w
  ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1,
  organizuje lub nią kieruje,
  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
  §4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega
  grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4. lutego 1994r.
 3. O paserstwie:
 4. Art. 291.
  §1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  §2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  Art. 292.
  §1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  §2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w §1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553
 5. O przywłaszczaniu praw autorskich:
 6. Art. 115.
  §1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
  §2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4. lutego 1994r.
 7. O crackingu:
 8. Art. 1181
  §1. Kto wytwarza przedmioty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu albo dokonuje obrotu takimi przedmiotami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.
  §2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje przedmioty, o których mowa w ust.1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4. lutego 1994r.